Human Resources Management

Garant predmetu: Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Smerek Lukáš, Mgr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To obtain knowledge about human resources and use knowledge in practise, to train personal abilities and skills on leading of employees.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor