Business Economics 1

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To obtain complex knowledge about different types of business subjects, about business and business enterprise. To explain main aspect of business activities – costs, revenues, profit, including processes of creation and abolishment of the business enterprise.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor