Manažérstvo kvality 2.

Garant predmetu:
Vyučujúci: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom poznatky z problematiky manažérstva kvality v podniku služieb. Pri výučbe bude kladený dôraz na špecifikáciu požiadaviek na kvalitu v jednotlivých odvetviach služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor