Manažérstvo kvality 1.

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky z problematiky riadenia kvality. V predmete je systematicky rozobraný problém manažérstva kvality s aplikáciou na výrobné procesy, systém kvality podľa STN EN ISO radu 9000:2000, problém certifikácie a akreditácie ako aj súhrnná problematika TQM.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor