Ekonomika a manažment verejných služieb 1.

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z teórie verejných služieb a vysvetliť charakteristiku, význam verejných služieb a ich odvetvovú a organizačnú štruktúru s akcentom na poskytovateľov verejných služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor