Ekonomika kultúry a športu

Garant predmetu: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Kvantifikovať a ekonomicky analyzovať význam apostavenie kultúry a športu v rozvoji spoločnosti, prezentovať kultúrne potreby a faktory vplyvu kultúry na soc.-ekonomické a politické tendencie kultúrnej politiky v transformačných a integračných procesoch.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor