Logistika

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné poznatky z oblasti riadenia, koordinácie a optimalizácie tokov materiálu, polotovarov a výrobkov a s tým spojených procesov. Okrem technických, organizačných a informačných aspektov logistiky pochopiť aj aspekty finančné, právne a personálne.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor