Ekonomika a manažment neziskových organizácií

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozširuje vedomosti v oblasti ekonomiky a riadenia VPO, ktorých činnosť je financovaná alebo dotovaná z verejných rozpočtov. Zdôrazňuje špecifiká NO, dôvody a dôsledky ich odlišného ekonomického správania sa a stretégiu rozvoja NO s akcentom na ich transformačné procesy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor