Finančno-ekonomická analýza podniku CR

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky o obsahu a metodike FEA podniku cestovného ruchu. Zvládnuť adekvátne metódy tvorby, interpretácie a analýzy súhrnných výsledkov podniku cestovného ruchu ako aj obsah a metodiku analýzy jednotlivých (parciálnych) oblastí činnosti podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor