Sociálne poistenie

Garant predmetu: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Nadobudnutie teoretických poznatkov o vývoji a formovaní sociálneho poistenia vo vybraných krajinách a získanie schopností komparácie poistných systémov. Poistný systém v SR, jeho genéza a súčasné trandy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor