Projektový manažment 1.

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o procesne orientovaných manažérskych systémoch, plánovaní projektov, realizácii a kontrole projektových činností, organizačných aspektoch projektového manažmentu a tímovej práci. Praktické riešenie konkrétneho projektu s využitím vhodného softvérového nástroja.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor