Administratívny manažment

Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť a rozšíriť poznatky študentov z oblasti hospodárskej korešpondencie, rozvinúť ich praktické schopnosti pri vyhotovovaní základných administratívnych dokumentov, obohatiť ich vedomosti tak, aby si osvojili správe hodnotenie písomností podľa dôležitosti informácií v nich obsiahnutých.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor