Metodológia výskumu

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Bolcha Peter, Ing., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Podať výklad základných otázok vedeckého výskumu, hlavne ich metód a techník. Zvýrazniť zložitosť a náročnosť teoretického a empirického bádania a potrebu jeho tesnej súvislosti s teóriou vedy. Motivovať študentov k uplatňovaniu metód výskumu vo vlastnom systéme štúdia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor