Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zdôrazniť úlohu tretieho sektora v ekonomike a spoločnosti. Tieto majú medzi NO verejnoprospešného charakteru osobitný význam a špecifiká najmä vo vzniku, zániku a hospodárení. Predmet prispeje k pochopeniu teoretických a praktických otázok súvisiacich s ekonomikou a manažmentom MVO.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor