Informačný systém vo verejnom sektore

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy a objasniť problémy spojené s využívaním, spracovaním a získavaním informácií,zákl.metódy zberu, získav., spracovania informácií.Inf a bezpečnosť, základné funkcie,proces zavádzania informačných systémov do organizácie vo VS.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor