Dynamické internetové aplikácie

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je ponúknuť študentom prehľad a na praktických príkladoch predviesť možnosti dynamických web stránok pre tvorbu internetových a intranetových aplikácií, ktoré sú v súčasnosti využívané pri komunikácii v rámci podniku ako aj s okolím (klienti, dodávatelia, verejnosť). Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní samostatne vytvárať dynamické internetové aplikácie, ktoré obsahujú skriptovanie na strane servera (ASP) a prostredníctvom SQL pristupujú k údajom uloženým v databázach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor