Nástroje zabezpečovania kvality

Garant predmetu: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre používanie rôznych nástrojov a techník v systéme riadenia kvality. Ich znalosť a aplikácia by mala viesť k stabilizácii systému kvality s možnosťou implementácie filozofie TQM.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor