Informačné systémy vo verejnom sektore

Garant predmetu: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy a objasniť problémy spojené s využívaním, spracovaním a získavaním informácií, zákl. metódy zberu, získav., spracovania informácií. Inf. a bezpečnosť, základné funkcie, proces zavádzania informačných systémov do organizácie vo VS.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor