Investičné riadenie v MaSP

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť komplexné poznatky o procese investičného riadenia (najmä plánovania a rozhodovania), o nástrojoch podporujúcich investičný rozvoj MaSP, o hodnotení efektívnosti reálnych investícií, rizika ich realizácie a možnosti finančného zabezpečenia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor