Ekonomika a manažment verejných služieb 2.

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z oblasti ekonomiky fungovania verejného sektora, z oblasti metodiky a metodológie skúmania činností a hlavné strategické zámery vo verejných službách  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor