Procesný manažment

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Pomffyová Mária, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Ozrejmiť problematiku riadenia procesov od základného pojmového aparátu až po konkrétnu aplikáciu a prácu v prostredí rôznych softvérových produktov podporujúcich procesné riadenie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor