Database Systems (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The main aim of this course is to understand structured data processing in database systems.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor