Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Geografia cestovného ruchu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si a pochopiť zákonitosti vývoja teritoriálnych aspektov interakcií medzi cestovným ruchom a krajinou s osobitným zreteľom na Slovenskú republiku  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor