Podnikové financie

Garant predmetu: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy týkajúce sa financovania podnik. potrieb. Objasniť možnosti financovania dlhodobých a krátkodobých potrieb podniku a poukázať na ich výhody a nevýhody, zvládnuť kapitálovú štruktúru podnikového hospodárenia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor