Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Životné prostredie (v AJ)

Vyučujúci: Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Spoznať a osvojiť si metodické prístupy, nástroje a techniky, ktoré sa používajú v oblasti starostlivosti o životné prostredie a vedieť ich aplikovať v manažérskych aktivitách podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta