Životné prostredie (v AJ)

Garant predmetu: Orságová Katarína, Ing., PhD.
Vyučujúci: Orságová Katarína, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Spoznať a osvojiť si metodické prístupy, nástroje a techniky, ktoré sa používajú v oblasti starostlivosti o životné prostredie a vedieť ich aplikovať v manažérskych aktivitách podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor