Marketing (AJ)

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: To adopt basic information about marking tools and marketing activities in firm. To learn how to make basic marketing activities: marketing analyse, market segmentation, targeting, positioning, and marketing planning.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor