Prípadové štúdie z manažmentu

Garant predmetu: Ďurian Jozef Ing., PhD.
Vyučujúci: Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov tvorivo využívať a aplikovať teoretické poznatky získané v predmete manažment pri riešení prípadových štúdií z manažérskej praxe slovenských a zahraničných podnikov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor