Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Životné prostredie

Vyučujúci: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing. PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné pojmy, metodické prístupy, nástroje a techniky, ktoré sa používajú v oblasti starostlivosti o životné prostredie a vedieť ich aplikovať v manažérskych aktivitách podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta