Corporate Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To provide overview and practical experience in the use of dynamic webpages, used for internet and intranet applications, serving for communication within the company and with external subjects. The focus is on dynamic websites with server side scripting (ASP) and accessing data using SQL.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor