Informačné systémy

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť miesto, úlohy a možnosti rôznych podnikových informačných systémov v procesoch, podporujúcich základné poslanie podniku, t.j. podnikanie a jeho manažovanie. V predmete je odovzdané vyvážené množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor