Počítačová grafika pre ekonómov

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom kurzu je pochopiť podstatu rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky, poznať rozdiely, výhody a nevýhody v praxi používaných grafických formátov. Väčšina kurzu je venovaná práci s vektorovým grafickým editorom Inkscape, tvorbe a úprave grafiky, exportovaniu grafiky do jednotlivých grafických formátov, optimalizácii grafiky pre použitie na internete, na sociálnych sieťach alebo v tlačených publikáciách. Súčasťou kurzu je aj ukážka ďalších v súčasnosti používaných grafických programov (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Photopea, Canva, IrfanView a ďalšie) a databáz voľne dostupných a platených obrázkov (pixabay.com, freepik.com, unsplash.com a iné).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor