Environmentálny manažment v podnikaní

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o metódach a nástrojoch plánovania a riadenia založených na akceptovaní environmentálneho aspektu rozvoja a získanie schopností ich využívania v oblasti verejnej správy a na podnikovej úrovni.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor