Štatistika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hudáková Lucia, Ing. PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov používať štatistické metódy tak, aby vedeli analyzovať v praxi, na úrovni svojho funkčného zaradenia vyskytujúce sa javy a aby na základe adekvátne spracovaných informácií vedeli robiť účinné rozhodnutia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor