Štatistika

Vyučujúci: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov používať štatistické metódy tak, aby vedeli analyzovať v praxi, na úrovni svojho funkčného zaradenia vyskytujúce sa javy a aby na základe adekvátne spracovaných informácií vedeli robiť účinné rozhodnutia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor