Seminár k inžinierskej štátnej skúške (EMMPS, MMP)

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie z disciplín, ktoré budú tvoriť obsah záverečnej štátnej skúšky, o najnovšie poznatky vedy a aktuálne otázky týkajúce sa obsahu záverečnej štátnej skúšky  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor