Seminár k inžinierskej štátnej skúške - EVS a EZ

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie z disciplín, ktoré budú tvoriť obsah záverečnej štátnej skúšky, o najnovšie poznatky vedy a aktuálne otázky týkajúce sa obsahu záverečnej štátnej skúšky  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor