2015 Konferencia Turistica Bistriciensis

Webová stránka konferencie
Website of the conference

 

Konferencia 2015 - Pozvánka.pdf (2. 2. 2017 10:56:51)
Konferencia 2015 - Invitation.pdf (2. 2. 2017 10:56:48)
Konferencia 2015 - Program.pdf (2. 2. 2017 10:56:44)
Konferencia 2015 - Šablóna príspevku (papers template).docx (2. 2. 2017 10:56:41)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš