2014 Medzinárodná vedecká konferencia

 CUDZIE JAZYKY – MOST K INOVÁCIÁM VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

konferencia KOJK 2014_10 pozvánka SJ.pdf (13. 3. 2015 11:02:46)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra