2012 Medzinárodná vedecká konferencia

CUDZIE JAZYKY AKO MOST K ODBORNÝM VEDOMOSTIAM A ZRUČNOSTIAM

Pozvánka_konferencia_2012_Cudzie jazyky ako most.pdf (13. 3. 2015 11:04:35)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra