2007 Medzinárodná vedecká konferencia

ODBORNÝ JAZYK A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

Conference Programme.pdf (23. 3. 2015 8:55:40)
pozvánka na konferenciu.pdf (23. 3. 2015 8:50:55)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra