2015 Karsten Wenzlaff: Crowdfunding

 Prezentácia nového druha podnikového financovania:

1.4.2015      09:05 hod.   v T10 P115 (HLAVNÁ BUDOVA EF UMB)

Karsten Wenzlaff "Crowdfunding" (27. 3. 2015 11:36:11)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra