2015 Jar v nemeckom jazyku

JAR V NEMECKOM JAZYKU / Frühling in deutscher Sprache

PONUKA PODUJATÍ   04-05/2015

Beseda a prezentácia nemeckých vín.pdf (27. 1. 2017 11:35:27)
Beseda Wanderlust.pdf (27. 1. 2017 11:35:12)
Interkultúrna prezentácia a beseda "Wandern ist das Reiseziel" (28. 4. 2015 9:48:16)
Ponuka podujatí apríl/máj 2015 v rámci Jari v nemeckom jazyku (20. 4. 2015 15:06:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra