2014 Hudobno-tanečný festival

 

PRE PRIAZNIVCOV UMENIA

Z PEDAGOGICKÝCH, NEPEDAGOGICKÝCH A ŠTUDENTSKÝCH RADOV

 

 

 

Hudobno-tanečný festival (22. 4. 2015 14:38:46)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra