2013 Španielsko-slovenský Mikulášsky večierok

PRE PRIAZNIVCOV ŠPANIELSKEJ A SLOVENSKEJ KULTÚRY

Španielsko-slovenský Mikulášsky večierok (22. 4. 2015 14:47:04)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra