Slovak for Foreigners

SLOVAK LANGUAGE FOR FOREIGNERS

Department of Language Communication in Business, Faculty of Economics of Matej Bel University, provides courses of Slovak Language for Foreigners.

The courses of Slovak Language for Foreigners:

-          are optional

-          are intended for foreign students of MBU who are registered in the AIS information system in a particular academic year

-          are offered in winter and summer terms in an academic year

-          take place on the premises of the Faculty of Economics, Tajovskeho 10, Banska Bystrica

-          are taught in different levels according to skills and requirements of foreign students

For more information contact:

Mgr. Petra Strnádová, PhD. petra.strnadova@umb.sk

Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. dagmar.skvareninovaova@umb.sk

 

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Katedra odbornej jazykovej komunikácie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela ponúka kurzy slovenského jazyka pre cudzincov.

Tieto kurzy:

-          sú voliteľné,

-          sú určené pre zahraničných študentov UMB, ktorí sú v danom akademickom roku registrovaní v informačnom systéme AIS,

-          sú organizované v zimnom aj letnom semestri,

-          vyučujú sa v priestoroch Ekonomickej fakulty, Tajovského 10, Banská Bystrica,

-          sú prispôsobené rôznym jazykovým úrovniam na základe znalostí a požiadaviek študentov.

Ak chcete získať detailnejšie informácie, kontaktujte:

Mgr. Petra Strnádová, PhD. petra.strnadova@umb.sk

Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. dagmar.skvareninovaova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra