Úvod > Ponuka >

Slovenčina pre cudzincov

Katedra odbornej jazykovej komunikácie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela ponúka kurzy slovenského jazyka pre cudzincov.

Tieto kurzy:
- sú voliteľné,
- sú určené pre zahraničných študentov UMB, ktorí sú v danom akademickom roku registrovaní v informačnom systéme AIS,
- sú organizované v zimnom aj letnom semestri,
- vyučujú sa v priestoroch Ekonomickej fakulty, Tajovského 10, Banská Bystrica,
- sú prispôsobené rôznym jazykovým úrovniam na základe znalostí a požiadaviek študentov.

Ak chcete získať detailnejšie informácie, kontaktujte:
Mgr. Petra Strnádová, PhD. petra.strnadova@umb.sk
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. dagmar.skvareninova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2020 | Aktualizoval: Administrátor