CR Praha Internship

To whom it may concern,


We are offering a position of "Web Designer and Developer".
All the details of the position are described in the files attached to this email.
The position will close as soon as we find a suitable candidate.

For further queries please feel free to contact us.

Best Regards,
Inés Gómez
Project Coordinator
GRN Czech Republic
Prague,CZ

Internship (2).pdf (19. 8. 2015 11:55:24)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 8. 2015 | Aktualizoval: Prašovská Jana