Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Publikácie

Vedecké monografie

Vysokoškolské učebnice

Odborné knižné publikácie

Vysokoškolské učebné texty

Publikácie vydané u iných vydavateľov

Publikácie vydané v rámci projektov

KEpublikacie2020.rtf (3. 2. 2021 15:58:10)
KEpublikacie2019.rtf (3. 2. 2021 15:58:03)
KEpublikacie2018.rtf (3. 2. 2021 15:57:57)
KEpublikacie2017.rtf (3. 2. 2021 15:57:50)
KEpublikacie2016.rtf (3. 2. 2021 15:57:41)
KEpublikacie2015.rtf (3. 2. 2021 15:57:31)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta