Vzdelávanie ako determin. soc. podnikania 2014

Zborník sa nachádza na tomto odkaze.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária